Về cơ bản theo nghĩa đen của nó là tích luỹ, ở thị trường crypto bạn thường nhắc đến Accumulating trong việc mua tích trữ crypto từng phần nhỏ trải dài trong một khoảng thời gian, thông thường tính bằng tuần trở lên. 

 

Đồng nghĩa với việc mỗi tuần/tháng bạn sẽ mua 1 phần tài sản để dự trữ với tầm nhìn tài sản đó sẽ tăng trưởng trong dài hạn, đây là một hành động khá tương đồng với thuật ngữ được gọi là dca (mua trung bình giá), nhưng dca khác ở chỗ bạn có thể áp dụng trong ngắn hạn, mua bán trong vài phút/giờ và chốt lời/lỗ khi đạt target.