Address (địa chỉ) thường gắn liền với wallet address - địa chỉ ví, còn được gọi là public key, nó chỉ định vị trí của một ví cụ thể trên blockchain mà bạn có thể sử dụng để gửi hoặc nhận crypto & NFTs từ đó.

 

Tất cả các blockchain đều có địa chỉ ví ở một số format cụ thể và hầu hết ở dạng một chuỗi dài các chữ cái và số trong một dòng văn bản mà con người khó hiểu nhưng mạng máy tính lại hiểu được.

 

Ví dụ:

 

  • Địa chỉ ví Bitcoin blockchain: 1CKa7k7RtaV4TRRcnjciVndBS8hNG1G9ip
  • Ví mạng Ethereum và các EVM blockchain thường đi đầu bằng 0x với tổng 42 ký tự: 0x77dce4813eC15650e57E1b999c197aad00bEc1c2
  • Ví mạng Tron bắt đầu bằng chữ T: TBia4uHnb3oSSZm5isP284cA7Np1v15Vhi
  • Các ví appchain thuộc Cosmos ecosystem sẽ bắt đầu bằng tên chain: cosmos1047egy8qnuf82g5u464f7437a3evnegkfe5nmn
  • Ví mạng Sol: J8YM7wXZc4gvaf5XLKq2n7DiUcRLw5MgeZwwKi2qQL3v
  • Ví mạng Aptos cũng bắt đầu bằng 0x nhưng có tổng 66 ký tự: 0xbf8f30e458817ccf1afb31dbfc196a812443725938cd75e38e970032bfc5d60b

 

Ngoài ra còn một số mạng non-EVM blockchain khác sẽ có các format địa chỉ ví khác nhau tùy theo tùy chỉnh của mạng đó.

 

Hầu hết các địa chỉ ví crypto trên mạng blockchain là ẩn danh vì khi bạn set up tạo mới ví sẽ không có yêu cầu cung cấp thông tin định danh. Tuy nhiên, không phải các ví sẽ hoàn toàn ẩn danh vì một số địa chỉ ví sẽ được biết đến công khai bởi các cá nhân hay tổ chức đã công bố trước đó.

 

Ví dụ: Binance công bố các ví liên quan đến quỹ dự trữ tiền của khách hàng, một số ví của VCs hay KOLs được cộng đồng truy quét ra nhờ theo dõi các hoạt động on-chain và thu thập được từ hoạt động trước đó của họ làm lộ địa chỉ ví.

 

Tận dụng điều này, một số data platform đã phát triển các tools, sản phẩm liên quan đến việc tracking on-chain data trên các public blockchain, gắn tag các ví đã dò ra được, từ đó cung cấp một nền tảng dữ liệu phục vụ cho việc theo dõi dòng tiền,  hành vi của các whales/smart money, pro traders... cung cấp insights hữu ích cho user sử dụng platform của họ để phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư.