Airdrop là hình thức phân phối crypto ra public, thông qua việc hold một loại token/NFTs khác hoặc chỉ đơn giản là thông qua việc sở hữu một địa chỉ ví có hoạt động trên một blockchain cụ thể. Tùy vào dự án hoặc người nắm giữ phần thưởng sẽ có các cách phân phối airdrop khác nhau tùy theo yêu cầu của họ.

 

Điều này khác biệt với việc phân bổ token hoặc coin thông qua một sự kiện ICO. Với ICO, bạn phải trả tiền (thường là ETH hoặc stablecoin) để mua. Với airdrop, bạn được phát free, ko có yêu cầu phải trả tiền để mua.

 

Airdrops thường được sử dụng như một công cụ marketing để nâng cao nhận thức về token đang được phân phối ra market, cũng như một phương pháp đa dạng hóa số lượng người nắm giữ tài sản đó.

 

Cách phổ biến nhất để đủ điều kiện nhận airdrop từ 1 dự án là người dùng phải giữ một lượng tài sản nhất định trong ví public (token hoặc NFTs) theo yêu cầu của dự án tại thời điểm snapshot trạng thái blockchain cụ thể ở thời điểm đó.

 

Một vài ví dụ:

 

  • Nắm giữ các NFTs liên quan đến hệ sinh thái NFTs của Yugalabs bạn sẽ được airdrop token $APE tuỳ theo giá trị tài sản bạn đang có.
  • Một số memecoins hoặc altcoin mới ra mắt sẽ trích 1 phần supply để airdrop cho user đang nắm giữ ETH trong ví.
  • Bản fork của Bitcoin là Bitcoin Cash đã airdrop token BCH cho người dùng đang nắm giữ BTC vào năm 2017 với tỉ lệ 1:1. Tương tự với ETH cũng đã từng có các bản fork airdrop token cho user nắm giữ ETH.

 

Ngoài ra, hiện nay điều kiện để được airdrop từ các dự án đã nâng tầm lên một level mới với việc bạn phải tham gia sử dụng sản phẩm và hoàn thành các tasks mà dự án yêu cầu thì mới đủ điều kiện nhận thưởng.

 

Cụ thể là các chương trình airdrop gần đây từ Arbitrum, Optimism, Aptos,... để đạt điều kiện nhận airdrop bạn phải tham gia các hoạt động tương tác với blockchain đó, kể cả việc mint và sở hữu NFTs của dự án phát hành, các mốc thưởng airdrop cũng phân tầng đa dạng hơn theo các mốc hoạt động tích luỹ gồm số lượng giao dịch, volume on-chain, tham gia voting governance trên mạng lưới của họ. Việc này khá tương đồng với hoạt động retroactive (tặng thưởng dựa trên mức động hoạt động và đóng góp cho dự án).