Algorithm (thuật toán) là một tập hợp các bước xác định một chuỗi các hành động. Nó cũng có thể được mô tả như một tập hợp các lệnh được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể. Các thuật toán chủ yếu được sử dụng và nghiên cứu trong các lĩnh vực toán học và khoa học máy tính, nhưng nó cũng có thể liên quan đến các lĩnh vực khác, như mạng lưới thần kinh, sinh học và thiết bị điện tử,...

 

Trong khoa học máy tính, một thuật toán bao gồm một chuỗi các hướng dẫn rõ ràng điều khiển các chương trình máy tính thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chúng có thể được thiết kế để thực hiện một hành động đơn giản như tính toán cơ bản hoặc các hoạt động phức tạp hơn, như là tìm tuyến đường tốt nhất giữa hai hoặc nhiều vị trí địa lý. Do đó, các thuật toán máy tính cực kỳ hữu ích để thực hiện tất cả các loại nhiệm vụ, từ tính toán, xử lý dữ liệu và thậm chí là ra quyết định.

 

Mỗi thuật toán được tạo ra từ một điểm bắt đầu và điểm kết thúc cố định, tạo ra kết quả đầu ra theo các đầu vào và các bước được xác định trước. Nhiều thuật toán có thể được kết hợp để thực hiện các tác vụ phức tạp hơn, nhưng độ phức tạp càng cao thì đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán hơn.

 

Các thuật toán có thể được đo bằng tính chính xác và hiệu quả của chúng. Tính đúng đắn đề cập đến độ chính xác của thuật toán và liệu nó có thể giải quyết một vấn đề nhất định hay không. Hiệu quả có liên quan đến lượng tài nguyên và thời gian thuật toán cần để thực hiện một tác vụ cụ thể.

 

Ở mảng blockchain, thuật toán PoW của Bitcoin hay PoS của Ethereum là một thành phần thiết yếu của quá trình khai thác tạo block, giúp xác minh và xác thực các giao dịch, đồng thời bảo mật mạng và đảm bảo mạng lưới hoạt động như dự định.