All-Time High (ATH) là thuật ngữ chỉ đến mức giá cao nhất của một crypto từng được ghi nhận trên sàn giao dịch với cặp giao dịch cụ thể ở hiện tại được dùng để tham chiếu. Ví dụ: ETH có giá bán ICO là 0.31$, sau đó nó tăng lên mốc 4800$ vào 2021 trước khi giảm về vùng 1800$ ở hiện tại, ta gọi mốc 4800$ đó là ATH của ETH. 

 

Giá trị ATH đại diện cho giá tối đa lý thuyết mà bạn có thể bán tài sản cụ thể đó, và cũng đại diện cho giá tối đa mà một trader khác sẵn sàng trả cho tài sản đó tại thời điểm đó. Tuy nhiên, vì tính chất phân số của hầu hết các loại crypto, có thể ATH được tính toán thông qua giao dịch chỉ một phần của crypto đó, chứ không phải là một đồng coin hoặc token đầy đủ với đơn vị là 1.

 

Ví dụ, trong đợt tăng giá mạnh, một trader có thể mua 0,1 BTC với giá 5.000$ ngay trước khi giá giảm mạnh. Về cơ bản, điều này sẽ mang lại cho Bitcoin một ATH mới với giá 50.000$ cho mỗi đơn vị BTC, tuy nhiên chỉ có 0,1 BTC được giao dịch ở mức giá đó.

 

Khái niệm All-Time High cũng có thể được áp dụng cho giá trị vốn hóa thị trường (market cap). Vào thời điểm tháng 9/2021 khi BTC đạt đỉnh 69k cũng là lúc tổng vốn hoá thị trường crypto (Total market cap) đạt mốc ATH gần 3000 tỉ $.

 

Trái ngược với ATH là "All Time Low" (ATL) được sử dụng để chỉ điểm giá thấp nhất mà tài sản đã giao dịch, thường chỉ được ghi nhận sau khi tài sản được listing và bắt đầu giao dịch trên sàn.