Altcoin là tên chung để mô tả các loại tiền điện tử thay thế như là một đồng coin hay token mà ko phải là Bitcoin. Thuật ngữ này xuất phát từ ý tưởng rằng Bitcoin là đầu tiên và tất cả các loại khác sau đó được coi là các đồng tiền "thay thế". Từ altcoin cũng được hay dùng để ám chỉ đó là các token thay vì là đồng coin. 

 

Kể từ khi Bitcoin được tạo ra vào năm 2008 đến nay, đã có hơn 1 triệu altcoins được tạo ra. Trong thực tế, nhiều altcoins trong số này được tạo ra như các bản sao được sửa đổi từ Bitcoin, thông qua một quy trình được gọi là Hard Fork. Mặc dù có chia sẻ một số điểm tương đồng, mỗi altcoin đều có các chức năng riêng của nó.

 

Các altcoin được forked từ Bitcoin thường có quy trình khai thác tương tự, dựa trên thuật toán đồng thuận Proof of Work (PoW). Tuy nhiên, còn có nhiều loại crypto khác đang thử nghiệm các cơ chế đồng thuận thay thế khác trong các mạng blockchain phân tán.

 

Cụ thể có thể kể đến thuật toán phổ biến nhất sau POW là Proof-of-Stake (PoS) mà mạng Ethereum đang dùng sau khi chuyển đổi từ bản khởi đầu dùng PoW. Ngoài ra, một số mạng L1 khác cũng có những bộ cơ chế đồng thuận riêng được tinh chỉnh theo đặc trưng dự án của họ như: Solana dùng Proof of History (PoH) kết hợp với Proof of Stake (PoS), BNB Chain dùng Proof of Staked Authority (PoSA), dự án làm về identity đang nổi lên gần đây cũng vừa giới thiệu một cơ chế mới trong việc xác thực danh tính người dùng gọi là Proof of Personhood (PoP),...