Angel Investor (nhà đầu tư thiên thần) là các nhà đầu tư giàu có cả về tài chính và kinh nghiệm muốn tìm kiếm cơ hội cung cấp vốn cho các doanh nhân hoặc công ty mới thành lập.

 

Ngoài ra angel investor thường là các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đang tìm kiếm những phương pháp mới để làm tăng tài sản của mình đồng thời giúp khởi động một dự án kinh doanh đang hoặc có tiềm năng phát triển.

 

Bằng cách đầu tư, angel investor không chỉ đơn giản là cho một dự án hoặc công ty vay vốn. Thay vào đó, họ thường yêu cầu một số tỷ lệ sở hữu cổ phần của công ty  dựa trên khoản đầu tư ban đầu của họ. Trong một số trường hợp, việc đầu tư có thể diễn ra liên tục khi doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, nó cũng có thể diễn ra như một khoản đóng góp một lần duy nhất giúp công ty có thể bắt đầu vận hành. 

 

Angel investing có xu hướng mang lại lợi ích cho cả chủ dự án khởi nghiệp và early investor. Ví dụ, nhà đầu tư có thể tìm thấy cơ hội để tận dụng kiếm lợi nhuận ở mức mà họ sẽ không tìm thấy trên thị trường tài chính tiêu chuẩn. Đối với entrepreneur, họ đang nhận được tài trợ ở mức mà họ có thể không tiếp cận được nếu tìm đến các tổ chức cho vay điển hình, đặc biệt là khi mới thành lập.

 

Do những rủi ro liên quan, một số angel investor cũng cung cấp cố vấn và tư vấn kinh doanh. Điều này cho phép họ kích thích sự thành công của công ty, từ đó họ có nhiều khả năng thu được lợi nhuận hoặc ít nhất là thu hồi được khoản đầu tư ban đầu của mình. Sự hỗ trợ như vậy có thể đến dưới các hình thức khác nhau, từ giai đoạn lập kế hoạch đến giai đoạn phát triển. Nó cũng có thể bao gồm trợ giúp về networking, marketing, và advertising.

 

Các  angel investor  đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Ngoài vấn đề lợi ích cá nhân, bằng cách đầu tư vào một công ty mới thành lập, nguồn tài trợ của họ giúp khởi động các dự án sáng tạo. Đổi lại, các công ty này giúp tạo việc làm và đóng góp các sản phẩm và dịch vụ mới cho nền kinh tế.

 

Trong mảng blockchain, angel investor sẽ thường là nhóm tham gia vào các vòng seed/private sales của dự án, trước các vòng ICO hay còn gọi là crowd/public sales.