Một hệ thống hoặc phương pháp giúp các cá nhân hoặc công ty quản lý tài sản, thay mặt cho khách hàng của họ hoặc tự quản lý cho chính họ.

 

Những tài sản này có thể được đại diện bởi cả hàng hóa vật chất (như nhà, căn hộ hoặc ô tô) hoặc hàng hóa phi vật chất (bản quyền, bằng sáng chế, crypto hoặc tài sản kỹ thuật số khác).

 

Các chiến lược quản lý tài sản có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, trên các lĩnh vực khác nhau, gồm:

 

  • Financial Asset Management - investment funds
  • Enterprise Asset Management - tài sản cố định cho một tổ chức
  • Infrastructure Asset Management - cơ sở hạ tầng công cộng như là cầu, đường phố,...
  • Public Asset Management - trường học, công viên.
  • IT Asset Management - phần cứng và phần mềm.
  • Digital Asset Management - các bộ sưu tập thông tin.

 

Mặc dù có nhiều hình thức quản lý tài sản, nhưng bài viết này tập trung vào Financial Asset Management (Quản lý tài sản tài chính).

 

Quá trình quản lý tài sản thường được dẫn dắt bởi một chuyên gia được gọi là asset/investment manager. Mục tiêu của họ là đảm bảo rằng tài sản đang được quản lý và xử lý theo cách tiết kiệm chi phí nhất có thể. Một người quản lý tài sản tốt sẽ chăm sóc tài sản của người khác theo cách tạo ra lợi nhuận hoặc ít nhất là làm giảm rủi ro tài chính.

 

Việc quản lý tài sản đòi hỏi bạn phải có kiến ​​thức vững chắc về các hoạt động thị trường để tối đa hóa giá trị của tài sản. Người quản lý tài sản có thể là chủ sở hữu duy nhất hoặc một công ty chuyên biệt. Một số công ty quản lý rủi ro được tạo thành từ các nhóm chuyên gia xử lý nhiều danh mục đầu tư và hồ sơ khách hàng. Idea chính là mang lại lợi ích tăng trưởng tài chính dài hạn với rủi ro tối thiểu.

 

Thông thường, khách hàng khi tìm kiếm chuyên gia quản lý tài sản họ sẽ tìm đến các cá nhân giàu có, quỹ hưu trí, tập đoàn và tổ chức chính phủ. Cụ thể, người quản lý tài sản có thể chịu trách nhiệm nghiên cứu sâu rộng và lựa chọn các phương án đầu tư tốt nhất cho khách hàng của họ.

Danh mục đầu tư có thể bao gồm nhiều loại sản phẩm/công cụ tài chính, như bất động sản, trái phiếu, vốn chủ sở hữu, công cụ phái sinh, hàng hóa, cổ phiếu, kim loại quý và crypto.

 

Tùy thuộc vào bối cảnh, các chiến lược quản lý tài sản có thể liên quan đến những gì được gọi là active management (chủ động) hoặc passive management (thụ động). Active management đề cập đến các nhà quản lý quỹ hoặc nhà môi giới giao dịch đang active trên thị trường tài chính, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ cả bear và bull market. Ngược lại, passive management là một chiến lược đầu tư không liên quan đến việc tiếp xúc liên tục hay trade nhiều.