Auction (đấu giá) là một sự kiện trực tiếp trong đó tài sản hoặc dịch vụ được thương lượng thông qua quy trình đặt giá thầu, quy trình này thường do người bán đấu giá phụ trách.

 

Khi mặt hàng được đưa lên đấu giá, người điều hành cuộc đấu giá (người chịu trách nhiệm dẫn dắt và quản lý quy trình đấu thầu), sẽ đưa ra mức giá khởi điểm (bid) cho khán giả.

 

Khi đấu thầu bắt đầu, những người quan tâm sẽ đưa ra các giá thầu cạnh tranh cho đến khi không ai sẵn sàng tăng giá thầu cao hơn nữa. Sau khi người điều hành cuộc đấu giá công nhận giá thầu cuối cùng, người đó sẽ được tuyên bố là người trả giá cao nhất.

 

Cuộc đấu giá kết thúc với việc người trả giá cao nhất trả tiền và nhận vật phẩm. Một cuộc đấu giá cần có một số lượng lớn người mua tiềm năng, vì điều này có thể dẫn đến việc giá thầu được đẩy lên giá trị cao hơn để đạt được mức bán tối ưu.

 

Đấu giá đã phát triển qua nhiều năm, nhưng các nguyên tắc hướng dẫn cơ bản vẫn giữ nguyên. Quá trình này có thể bắt đầu bằng phiên xem trước, nơi người mua tiềm năng có thể xác định các mặt hàng mà họ quan tâm nhất. Thông thường, có một quy trình đăng ký chính thức để tham gia đấu giá. Khi đăng ký, mỗi người tham gia trả giá sẽ được cấp thẻ đấu thầu của họ, thẻ này sẽ chứa một số nhận dạng cụ thể được chỉ định cho họ trong quá trình đăng ký.

 

Trong khi hầu hết các cuộc đấu giá dựa trên giá thầu tăng dần, có một loại đấu giá gọi là đấu giá kiểu Hà Lan (Dutch auction) thì đi theo hướng ngược lại. Họ bắt đầu với giá chào bán cao, giá này sẽ giảm dần cho đến khi ai đó chấp nhận giá chào bán của người bán đấu giá và chốt giao dịch. 

 

Trong một số trường hợp, phiên đấu giá Hà Lan sẽ có giá giới hạn được xác định trước, đại diện cho mức giá tối thiểu của sản phẩm hoặc dịch vụ được đưa ra. Giá giới hạn này còn được gọi là giá đặt trước.

 

Những tiến bộ về công nghệ đã giúp mở rộng quy mô và cách thức triển khai  cho các cuộc đấu giá, điều hiển nhiên là với các trang web đấu thầu trực tuyến. Các trang web này tạo thuận lợi cho việc cung cấp và kinh doanh các mặt hàng. Người dùng có thể tải lên hình ảnh sản phẩm của họ và các cá nhân khác có thể nhập giá bid để cố gắng mua mặt hàng đó.

 

Cũng giống như đấu giá trực tiếp thông thường, sau khi khoảng thời gian cho mặt hàng trên trang web kết thúc, người trả giá cao nhất sẽ được thông báo để họ có thể hoàn tất các thỏa thuận thanh toán và vận chuyển. 

 

Các hình thức đấu giá này đều được áp dụng linh hoạt ở tất cả các thị trường có nhu cầu mua bán, kể cả crypto, điển hình là hình thức đấu giá token dự án, NFTs,...