Trong crypto space, từ Bags dùng để chỉ các đồng coin và token mà một người đang nắm giữ như một phần trong danh mục đầu tư của họ. Thông thường, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả một lượng đáng kể của một loại crypto cụ thể hoặc chung chung. Ví dụ: altcoin bags, ETH bag, memecoins bag,...

 

Không có mức tối thiểu được xác định, nhưng khi giá trị tương đối cao, người ta có thể nói rằng họ đang nắm giữ “heavy bags” một đồng coin hoặc token nhất định.

 

Các nhà đầu tư nắm giữ bags trong thời gian dài thường được gọi là “bag holders”. Mặc dù thuật ngữ này có thể áp dụng cho các tình huống khác nhau, nhưng nó thường liên quan đến các nhà đầu tư cố chấp nắm giữ bag của họ bất chấp hoạt động kém hiệu quả của thị trường. Nói cách khác, bag holders là HODLers gắn bó với tài sản của họ ngay cả khi bag của họ bị giảm giá trị đáng kể trong bear market.

 

Có một hiện tượng được gọi là hiệu ứng khuynh hướng (disposition effect), có khả năng liên quan đến mindset của bag holders. . Nó mô tả xu hướng của các nhà đầu tư là cố chấp giữ những bag hoạt động kém hiệu quả của họ (với hy vọng phục hồi), trong khi nhanh chóng bán những phần tăng giá trị. (lỗ thì hold mà lời một ít đã bán). 

 

Hiệu ứng này liên quan đến thực tế là con người nói chung không thích thua cuộc hơn là thích chiến thắng - ngay cả khi kết quả cuối cùng là như nhau.