Beacon Chain là lớp PoS của Ethereum network, nơi quyết định sự đồng thuận. Nó kiểm soát và điều phối mạng lưới các Ethereum stakers, là những người giúp xác thực và bảo mật mạng để đổi lấy staking rewards.

 

Beacon chain đã ra mắt vào tháng 12/2020 và là bản đầu tiên trong một loạt các nâng cấp lớn (trước đây được gọi chung là Ethereum 2.0) để tăng khả năng xử lý giao dịch bền vững và mở rộng hơn của mạng Ethereum.

 

Beacon chain (trước đây gọi là Eth2) là một lớp độc lập chạy song song với lớp thực thi của Ethereum (trước đây gọi là Eth1), nó đã được hợp nhất với mạng chính Ethereum, tạo thành một bản thể duy nhất là Ethereum PoS sau sự kiện The Merge vào tháng 9/2022.

 

Hệ sinh thái ngừng khai thác các khối mới đồng nghĩa với việc máy đào chuyên dụng cho Ethereum sẽ không còn dùng để khai thác được Ethereum nữa. Ngoài ra, token sẽ không còn được phát hành dưới dạng mining rewards, dẫn đến việc phát hành ETH dự kiến ​​​​sẽ giảm gần 90%.

 

Beacon Chain đã tạo tiền đề cho các giải pháp mở rộng quy mô sau: The Merge, The Surge, The Verge, The Purge và The Splurge. Bộ giải pháp này được thiết kế để giải quyết Blockchain Trilemma về khả năng mở rộng do founder Ethereum - Vitalik Buterin đề xuất.

 

Trilemma gợi ý rằng một blockchain chỉ có thể đáp ứng hai trong số ba nguyên tắc cơ bản của nó – bảo mật, khả năng mở rộng và phân cấp. Một loạt các nâng cấp đã được yêu cầu để giúp Ethereum hỗ trợ xử lý lượng giao dịch lớn hơn bằng cách tăng thông lượng giao dịch mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc phân cấp.