BEP-20 là tiêu chuẩn token trên mạng BNB Chain (tên cũ là BSC), được mở rộng từ chuẩn ERC-20 phổ biến của Ethereum. Bạn có thể coi nó như một thiết kế cho các token để xác định cách nó có thể được sử dụng, ai có thể sử dụng và các quy tắc khác cho việc sử dụng nó.

 

Token BEP-20 tương thích với cả BNB Chain và Ethereum, điều này khiến chúng trở nên linh hoạt hơn so với token chỉ tương thích với một blockchain.

 

Token BEP-20 là các fungible token (token có thể hoán đổi được cho nhau), tương tự như mạng Ethereum phải dùng ETH để trả phí cho việc di chuyển token ERC-20, để sử dụng token BEP-20 trên ví cá nhân bạn sẽ cần BNB để làm phí giao dịch, phần phí này sẽ được chia thành 2 phần nữa, 1 phần dùng để trả thưởng cho các validator xác thực giao dịch, 1 phần sẽ được đốt đi giúp cho BNB tăng tốc độ giảm phát (cơ chế này được áp dụng kể từ khi BNB Chain ra mắt bản nâng cấp BEP-95).