BEP-721 là một tiêu chuẩn token trên BNB Chain, cho phép tạo ra các NFTs. Nó là một phần mở rộng của ERC-721 từ Ethereum, một trong những tiêu chuẩn NFT được sử dụng phổ biến nhất và tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM). Mỗi NFT là duy nhất và không được hoán đổi với bất kỳ token nào khác.

 

Token BEP-721 cho phép bạn mã hóa quyền sở hữu dữ liệu và gắn vào đó một mã định danh duy nhất. Khía cạnh này làm cho token trở thành độc nhất và khác biệt rất nhiều so với token BEP-20. Với BEP-20, các nhà phát triển có thể tạo nhiều token giống hệt nhau trong một hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, với BEP-721, mỗi token sẽ được gán một ID token khác nhau.

 

Thông qua các ID duy nhất này, token BEP-721 có thể được sử dụng để đại diện cho các vật phẩm có thể sưu tập, không thể thay thế. Người dùng có thể giao dịch và chuyển nhượng các token này dựa trên giá trị thị trường của chúng, điều này phụ thuộc vào độ hiếm hoặc tiện ích của token.

 

BEP-721 tokens có thể đại diện cho:

 

  • Tranh ảnh nghệ thuật cả về định dạng vật chất và kỹ thuật số
  • Bộ sưu tập
  • In-game items 
  • Tài sản vật chất và bất động sản
  • Lottery tickets

 

Giống như các token khác trên BNB Chain, để chuyển token BEP-721 yêu cầu cần phải có BNB để trả phí gas. Bạn có thể tạo token BEP-721 trên nhiều nền tảng khác nhau trong hệ sinh thái BSC, bao gồm Binance NFT Marketplace, Opensea,...

BEP-721 có một danh sách các chức năng để quản lý cách token tương tác với BNB Chain. Một số tiêu chuẩn cũng có trong BEP-20:

 

  • Tên: Xác định tên của token BEP-721.
  • Symbol: Tên ngắn hơn cho token tương tự như biểu tượng mã cổ phiếu
  • Balance Of: Hiển thị số dư token của một địa chỉ cụ thể
  • Total supply: Xác định tổng số token được tạo ra.

 

Ngoài ra còn có một tập hợp các chức năng sở hữu cơ bản, một số chức năng này là tùy chọn để đưa vào. Một tính năng độc đáo cho NFT là chức năng metadata:

 

  • Token Metadata: Chức năng này cho phép đưa siêu dữ liệu vào token được sử dụng để liên kết với artwork file hoặc các bộ sưu tập NFT.

 

Ví dụ: mỗi CryptoPunk có metadata chứa trong NFT để chỉ nó đến một punk cụ thể trong tập hợp 10.000 punks. Mặc dù CryptoPunks không sử dụng tiêu chuẩn BEP-721, nhưng việc sử dụng metadata của chúng là như nhau.