BEP-95 là một đề xuất nâng cấp của Binance giới thiệu cơ chế đốt theo thời gian thực cho BNB Chain. Nó được giới thiệu để làm cho hệ thống token của BNB trở nên năng động hơn và phân cấp hơn cho mạng lưới.

 

Với BEP-95, mạng sẽ đốt một tỷ lệ cố định phí gas của mỗi block mà validators thu thập. tỷ lệ chính xác sẽ được xác định thông qua cơ chế quản trị của BNB Chain. Việc đốt token sẽ diễn ra ngay cả sau khi BNB Chain đã đạt được mục tiêu là giảm về 100 triệu BNB. Bằng cách giảm nguồn cung BNB, động lực tăng giá sẽ được thúc đẩy trong dài hạn.

 

Để thực hiện điều này về mặt kỹ thuật, mạng thu phí gas của mỗi block và phân chia giữa hai hợp đồng thông minh:

 

  • System Reward Contract: 1/16 phí gas sẽ được đưa vào Hợp đồng phần thưởng hệ thống cho đến khi đạt tối đa 100 BNB. Phần này sẽ được sử dụng làm trợ cấp gói cross-chain.
  • ValidatorSet Contract: Tất cả các khoản phí gas khác sẽ được đưa vào Hợp đồng Trình xác thực và được chia sẻ hàng ngày với delegators and validators thông qua BNB Beacon Chain. 

 

Để tiến hành đốt, ValidatorSet Contract có một biến burnRatio. Sau khi hoàn thành xác thực block, validator sẽ ký một giao dịch chuyển phí gas của họ sang các hợp đồng thông minh. Chức năng nạp tiền chứa burning logic kích hoạt công thức đơn giản: burnRatio * gasFee. Số tiền này sau đó sẽ được chuyển đến địa chỉ đốt. BurnRatio ban đầu sẽ được đặt ở mức 10%.