Bitcoin (BTC) là một dạng tiền kỹ thuật số chạy trên một mạng lưới máy tính (node) phân tán. Theo nghĩa rộng hơn, nhiều người thường sử dụng từ Bitcoin để chỉ một số thứ khác nhau,  như: tiền kỹ thuật số (digital currency), sổ cái công khai phi tập trung, một giao thức hoặc đơn giản là hệ sinh thái lớn bao gồm tất cả những thứ này, gọi chung là crypto.

Mô phỏng đồng BTC
Mô phỏng đồng BTC

Bitcoin hay gọi tắt BTC là một loại tiền điện tử, có nghĩa là nó là một loại tiền kỹ thuật số được bảo vệ bằng các kỹ thuật mã hóa. Đó là loại crypto đầu tiên ra đời và khối Bitcoin đầu tiên - được gọi là khối genesis (hoặc khối 0) - được khai thác vào ngày 3/1/2009.

 

Sổ cái công khai phi tập trung (decentralized public ledger) Bitcoin là cái mà chúng ta gọi là blockchain. Mặc dù có liên quan chặt chẽ với nhau nhưng Bitcoin và blockchain là những khái niệm khác nhau.

Mô tả blockchain
Mô tả các block trong blockchain

Công nghệ blockchain là thứ duy trì toàn bộ cấu trúc cho phép các giao dịch Bitcoin được truyền phát và ghi lại một cách an toàn và đáng tin cậy. Lưu ý rằng, trong bối cảnh này, trustless có nghĩa là hệ thống blockchain không dựa vào bất kỳ loại tin cậy nào để hoạt động vì nó được hỗ trợ bởi mã máy tính và thuật toán toán học. Vì vậy, Bitcoin blockchain hoạt động như một sổ cái kỹ thuật số phi tập trung liệt kê công khai tất cả các giao dịch BTC đã được xác nhận.

 

Bitcoin được khái niệm hóa bởi một người (hoặc một nhóm) với bút danh Satoshi Nakamoto. Ý tưởng là tạo ra một hệ thống thanh toán kỹ thuật số duy nhất cho phép các giao dịch tài chính xuyên biên giới xảy ra mà không cần đến các nhà trung gian như ngân hàng hoặc chính phủ. Kiến trúc phân tán được cung cấp bởi công nghệ blockchain, cùng với các kỹ thuật mã hóa, giúp Bitcoin có khả năng chống lại các cuộc tấn công và gian lận rất cao.