Thuật ngữ Block (Khối) đề cập đến các tệp máy tính dùng để lưu trữ dữ liệu giao dịch. Các block này được sắp xếp theo một trình tự tuyến tính tạo thành một chuỗi khối vô tận - do đó, ta có thuật ngữ blockchain.

 

Tất cả thông tin về các giao dịch blockchain được thu thập và ghi lại bên trong các block và mọi block mới được tạo đều được kết nối với block trước đó thông qua việc sử dụng kỹ thuật mã hóa.

 

Chuỗi các block được liên kết lưu trữ tất cả dữ liệu giao dịch được tạo kể từ khi khởi chạy một blockchain cụ thể. Vì vậy, các bản ghi quay trở lại khối đầu tiên, khối này được gọi là block zero hay genesis block. Số lượng block được xác nhận kể từ genesis block được biểu thị là block height.

 

Lấy Bitcoin blockchain làm ví dụ, các block được tạo thành từ nhiều yếu tố. Các block bitcoin chứa một danh sách các giao dịch gần đây, timestamp và tham chiếu đến khối xuất hiện ngay trước nó. Tham chiếu này là hàm băm mật mã (hash) của dữ liệu từ block trước đó. 

 

Việc tạo một block mới luôn bao gồm mã hash của block trước đó và đây là điều làm cho các block được liên kết bằng mật mã. Cấu trúc như vậy cho phép tạo ra một cơ sở dữ liệu an toàn có khả năng chống giả mạo và tấn công cao. Block hash hoạt động như một mã định danh. Nó là duy nhất cho mỗi block và được tạo ra thông qua một quá trình gọi là mining. 

 

Về cơ bản, block hash là giải pháp cho một vấn đề toán học phức tạp và miner tìm ra giải pháp hợp lệ cho block tiếp theo được cấp quyền xác thực block đó (và các giao dịch trong đó). Vì việc khai thác đòi hỏi một lượng tài nguyên máy tính đáng kể, nên các block được khai thác thành công sẽ tạo ra Bitcoin mới như một cách để thưởng cho các miner tương ứng với công việc họ đã làm (phần này được gọi là block reward).

 

Tuy nhiên, đôi khi, hai hoặc nhiều miner có thể tìm thấy một block hash hợp lệ cùng một lúc, do đó hai block khác nhau được phát lên mạng. Điều này dẫn đến việc tạo ra hai chain cạnh tranh. Để giải quyết vấn đề này, những người tham gia mạng (nodes) sẽ chọn chain mà họ thấy nó có thể trở thành chain dài nhất (với nhiều “công việc tích lũy” hơn). Chain còn lại sẽ bị loại bỏ và các block của nó trở thành block cũ (còn gọi là orphan blocks).

 

Mặc dù các block thường được thảo luận trong ngữ cảnh giao dịch crypto, nhưng chúng cũng có thể liên quan đến các loại dữ liệu kỹ thuật số khác được lưu trữ trên hệ thống blockchain.