Block explorer hay trình khám phá khối là một công cụ cung cấp các phân tích chi tiết về mạng blockchain kể từ ngày đầu tiên được tạo ra tại genesis block. Có thể nói block explorer hoạt động như một công cụ tìm kiếm và trình duyệt nơi người dùng có thể tìm thấy thông tin về các block riêng lẻ, địa chỉ công khai và giao dịch được liên kết với một loại crypto cụ thể.

 

Một số block explorer cũng cung cấp số liệu thống kê thời gian thực và biểu đồ thị trường, cũng như dữ liệu về nhóm khai thác, giao dịch đang chờ xử lý, network hash rate (thể hiện mức độ khai thác khối), danh sách nhiều định dạng, block validators, orphan blocks, hard forks,...

 

Liên quan đến các giao dịch đang chờ xử lý, block explorer có thể hữu ích cho những người dùng đang chờ xác nhận giao dịch. Chẳng hạn, nhiều sàn giao dịch cung cấp cho người dùng ID giao dịch của yêu cầu gửi hoặc rút tiền của họ để họ có thể theo dõi tiến độ xử lý giao dịch trong thời gian thực.

 

Mỗi mạng blockchain sẽ có các block explorer khác nhau, nhìn chung các tính năng và mục đích sẽ khá tương đồng nhưng sẽ có khác biệt về bố cục sắp xếp giao diện và các tiện ích bổ sung, ta có một số block explorer điển hình như: Ethereum có etherscan.io, BNB Chain có bscscan.com, Solana có solscan.io, mạng L2 OP có optimistic.etherscan.io,...

 

Có thể có nhiều block explorer cho cùng một blockchain (vì các tổ chức khác nhau cung cấp dịch vụ tương tự). Một số công ty cũng cung cấp dịch vụ crypto wallet cùng với block explorer. Ngoài ra, nhiều trang web cung cấp API cho các nhà phát triển để sử dụng dữ liệu blockchain theo những cách khác.