BlockDAG (Block Directed Acyclic Graph) là một cấu trúc dữ liệu trong lĩnh vực công nghệ blockchain. BlockDAG cũng có block (khối) và chain (chuỗi) tương tự như blockchain truyền thống nhưng thay vì các block được thêm vào chain một cách tuyến tính thì cấu trúc này cho phép các block có thể liên kết với nhiều block khác nhau mà không cần tuân theo một trình tự cụ thể. 

Các block có thể liên kết với nhiều block khác nhau trong BlockDAG
Các block có thể liên kết với nhiều block khác nhau trong BlockDAG

Cấu trúc blockchain mới này sẽ giúp mang lại nhiều lợi ích hơn so với mô hình blockchain truyền thống như: khả năng xử lý nhiều giao dịch cùng một lúc hơn, giúp tăng khả năng mở rộng và khắc phục tình trạng orphan block, còn được gọi là khối mồ côi hay khối bị loại khỏi mạng.

Sự khác biệt giữa BlockDAG và Blockchain

Bảng so sánh sự khác biệt dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn giữa hai cấu trúc BlockDAG và Blockchain:

Đặc điểm

BlockDAG

Blockchain

Cấu trúc

Đồ thị Phi tuyến tính (DAG), với các block có thể kết nối với nhiều block khác

Là một chuỗi tuyến tính, mỗi một block phải liên kết với một block trước đó

Cách thêm block

Có thể thêm nhiều block cùng một lúc

Thêm block một cách tuyến tính, mỗi block phải thêm sau một block trước đó

Tốc độ

Nhanh hơn nhờ khả năng xử lý nhiều block cùng một lúc

Chậm hơn, đặc biệt khi chain ngày càng dài

Bảo mật

Cần kiểm chứng thêm vì cấu trúc này vẫn còn khá mới

Đã được chứng minh qua nhiều năm thông qua các thử nghiệm và ứng dụng thực tế

Khả năng mở rộng

Khả năng mở rộng cao nhờ cấu trúc phi tuyến tính giúp xử lý một lượng giao dịch lớn

Gặp vấn đề về khả năng mở rộng. Đang nghiên cứu các giải pháp như Layer-2

Cơ chế đồng thuận

Có thể áp dụng nhiều cơ chế đồng thuận. Linh hoạt hơn Blockchain truyền thống

Thường sử dụng các cơ chế như Proof-of-Work (PoW) hoặc Proof-of-Stake (PoS).

Khả năng thích ứng

Khả năng thích ứng tốt với các thay đổi trong mạng nhờ vào cấu trúc linh hoạt

Khó thích ứng hơn do cấu trúc tuyến tính cứng nhắc

Năng lượng tiêu thụ

Phụ thuộc vào cơ chế đồng thuận sử dụng. Thường ít hơn nhờ vào tính linh hoạt trong xử lý dữ liệu

Phụ thuộc vào cơ chế đồng thuận sử dụng. Thường nhiều hơn do phải tính toán dữ liệu trong chain trước đó

Mức độ sử dụng

Còn rất mới, vẫn đang trải qua các thử nghiệm và các dự án tiên phong sử dụng

Công nghệ đã được chứng minh và ứng dụng trong nhiều dự án thực tế

Lĩnh vực ứng dụng

Hứa hẹn trong các lĩnh vực như IoT, nơi đề cao tốc độ xử lý và khả năng mở rộng lớn 

Chiếm ưu thế trong các ứng dụng chuỗi cung ứng, tài chính, và một số lĩnh vực khác

Hỗ trợ IoT

Không

 

Những dự án dựa trên cấu trúc BlockDAG

Bởi vì BlockDAG hiện tại còn rất mới so với đa số các nhà phát triển. Do đó, đang có rất ít nền tảng blockchain sử dụng cấu trúc này. Một số dự án nổi bật phải kể đến:

 

  • Kaspa Network: Nền tảng BlockDAG Layer-1 sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work
  • Taraxa Project: Dự án BlockDAG Layer-1 áp dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake

 

Với sự phát triển của Internet of Things, nhiều dự án sử dụng cấu trúc dữ liệu BlockDAG rất có thể sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới.