BUIDL là sự biến tấu của từ “build” giống như từ “HODL”. BUIDL là lời kêu gọi xây dựng và đóng góp cho hệ sinh thái blockchain và crypto, thay vì nắm giữ một cách thụ động.

 

Phong trào BUIDL tin rằng thay vì chỉ tích lũy hoặc giao dịch crypto, mọi người nên bắt đầu đóng góp một cách chủ động để giúp áp dụng và cải thiện hệ sinh thái mà mọi người đã đầu tư.

 

Vitalik Buterin đã sử dụng thuật ngữ BUIDL khi đề cập đến sự phát triển của Ethereum.

 

CZ thường xuyên sử dụng thuật ngữ BUIDL để khuyến khích các thành viên mới và cũ của cộng đồng bắt đầu đóng góp cho hệ sinh thái nhiều hơn là chỉ mua và hold.

 

Về cơ bản khi có người sử dụng thuật ngữ BUIDL, nó ám chỉ tinh thần của một builder thực sự, mục tiêu chính là xây dựng sản phẩm mang lại giá trị cho người dùng.