Capital Efficiency (Hiệu quả sử dụng vốn) trong mảng crypto và tài chính nói chung đề cập đến khả năng sử dụng vốn hoặc nguồn tài chính hiệu quả nhất để tạo ra lợi nhuận cao nhất có thể. Nó nhắc đến việc tối ưu hóa việc phân bổ vốn để đạt được sự cân bằng tốt nhất giữa rủi ro và phần thưởng.

 

Trong mảng crypto, Capital Efficiency còn là một chỉ số đo lường khối lượng giao dịch mà một khoản vốn nhất định tạo ra cho một độ chuyển động giá nhất định. Phí được thu bởi các nhà cung cấp thanh khoản (LPs) tỷ lệ thuận với khối lượng giao dịch, do đó Capital Efficiency thực sự là một chỉ số trực tiếp cho biết khối lượng phí mà một lượng vốn (TVL) nhất định có thể tạo ra liệu có phải là hiệu quả không. Càng nhiều fee tạo ra thì tính hiệu quả sẽ càng cao.

 

Về bản chất, Capital Efficiency trong crypto tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu chi phí và rủi ro, thường đạt được thông qua việc phân bổ vốn có kết hoạch, giao dịch thông minh và tận dụng các cơ hội khác nhau trong hệ sinh crypto.