CCTP là viết tắt của Cross-Chain Transfer Protocol, đây là một on-chain messaging protocol được phát triển bởi Circle (nhà phát hành stablecoin USDC), việc tích hợp CCTP vào các chains sẽ cho phép $USDC được chuyển đi một cách an toàn trên các chains đó thông qua quy trình native burn-and-mint giúp user tránh phụ thuộc vào bridged assets và bị vướng bởi việc delay rút tiền.

 

Hiểu đơn giản, như trước đây bạn muốn chuyển USDC từ Avax qua Optimism thì thường phải dùng đến các cross-chain bridge của bên thứ 3 hỗ trợ, và token nhận được ở chain đích OP sẽ là bản wrapped USDC chứ không phải bản gốc native. Giờ đây, với các chains cùng tích hợp CCTP thì bạn có thể giao dịch USDC cross chain một cách an toàn, nhanh chóng và tiết kiệm hơn, token nhận được ở chain đích sẽ là bản native USDC.

 

Hiện tại CCTP đã được triển khai trên 4 chain chính gồm: Ethereum, Avalanche, Arbitrum và Optimism. Nói rõ hơn, CCTP có thể dùng để tích hợp vào các dapps, bridges và wallets. Việc áp dụng CCTP sẽ giúp LPs không cần phải khóa thanh khoản vào pools như các mô hình cross-chain trước đây.