Central bank hay Ngân hàng Trung ương (NHTW) là một tổ chức tài chính có trách nhiệm giám sát và quản lý chính sách tiền tệ của một quốc gia, bao gồm việc quản lý tiền tệ, chính sách lãi suất và kiểm soát nguồn cung tiền (thông qua việc phát hành tiền tệ fiat). Với mục tiêu chung là ngăn chặn lạm phát, chống thất nghiệp và ổn định hệ thống tiền tệ. 

Nguồn cung tiền của một quốc gia có thể tác động lớn đến những yếu tố này và các yếu tố kinh tế khác, và đó là lý do tại sao các Ngân hàng trung ương thường chuyển sang thao túng tiền tệ khi một quốc gia đang đối mặt với xung đột kinh tế - như một nỗ lực để ổn định nền kinh tế.

 

Ở Mỹ - US có FED (Federal Reserve Bank) hoạt động như một Central bank của quốc gia, Các ngân hàng trung ương đáng chú ý khác trên thế giới bao gồm ECB của khu vực Châu Âu (European Central Bank), the People’s Bank of China của Trung Quốc, và the Bank of England của Anh.

 

Các Central Bank tồn tại ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Họ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia họ cùng với các ngân hàng thương mại (commercial banks). Ở Mỹ, các ngân hàng thương mại được đăng ký như một phần của Hệ thống Dự trữ Liên bang,  còn được gọi là ngân hàng thành viên. Một số phương pháp phổ biến bao gồm thiết lập yêu cầu dự trữ, điều chỉnh lãi suất ngân hàng và chỉ đạo các hoạt động thị trường mở.