Circulating Supply là chỉ số cho biết số lượng coin/token đang có sẵn công khai và lưu hành trên thị trường. Nguồn cung lưu hành của một loại crypto có thể tăng hoặc giảm theo thời gian. Ví dụ: nguồn cung Bitcoin đang lưu hành sẽ tăng dần cho đến khi đạt được nguồn cung tối đa là 21 triệu BTC.

 

Lượng token được đưa ra thị trường thường sẽ đến từ 2 nguồn, một là đào coin như kiểu BTC và một số loại coin PoW bạn phải dùng máy đào chuyên dụng để khai thác block và nhận thưởng, hoạt động này gọi là mining. Còn một cách khác là đối với các token chạy những thuật toán đồng thuận khác PoW (PoS, PoSA,...) thì token sẽ được mint ra mới dựa theo cài đặt trong smart contract và được phát hành theo lịch trình trong tokenomics của dự án. 

 

Ngoài ra, các sự kiện burn coin như việc Binance đang cho burn BNB theo Quý, làm giảm nguồn cung lưu thông, loại bỏ vĩnh viễn một lượng cung nhất định khỏi thị trường.

 

Nguồn cung lưu thông đề cập đến số lượng token được dùng cho public, bất kì ai cũng có thể mua bán được. Ngoài circulating supply sẽ có các thuật ngữ đi kèm gồm total supply (tổng nguồn cung) và max supply (nguồn cung tối đa). 

 

Total supply được sử dụng để định lượng số lượng token đang tồn tại, tức là số lượng token đã được phát hành đưa ra lưu thông + lượng đang được khoá chưa đưa ra trừ đi số token đã bị đốt. Max supply là số thể hiện số token mà dự án đã đặt ra ban đầu họ sẽ phát hành. Circulating supply sẽ là số dùng để tính vốn hoá và max supply là số để tính FDV (Định giá pha loãng hoàn toàn) của token một dự án cụ thể.

Thông số token BNB
Thông số token BNB

Cụ thể với case BNB:

 

  • Max supply: 200m
  • Total supply: 153m
  • Circulating supply: 153m 
  • Burned token: 47m