Collateral có thể hiểu là hành động cầm cố thứ gì đó có giá trị đối với khoản vay để đảm bảo rằng người vay sẽ hoàn tất việc trả nợ. Nói một cách đơn giản, từ tài sản thế chấp là thứ có giá trị được đưa ra như một sự đảm bảo để có được thứ khác. Chẳng hạn, người đi vay có thể cung cấp chiếc ô tô của họ làm tài sản thế chấp cho người cho vay khi vay tiền.

 

Các khoản vay thế chấp thường có lãi suất thấp hơn so với các khoản vay không thế chấp. Các loại tài sản thế chấp bao gồm:

 

  • Tài sản thế chấp cầm cố (mortgage collateral): Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản, thường là thế chấp bất động sản để vay tiền.
  • Tài trợ hóa đơn (Invoice financing): Sử dụng hóa đơn chưa thanh toán làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn.
  • Tài sản thế chấp giao dịch ký quỹ (margin trading): Tài sản được giữ để trang trải các khoản lỗ tiềm ẩn có thể phát sinh trong giao dịch đòn bẩy. Trong đó số dư tài khoản đóng vai trò là tài sản thế chấp được brokers (cụ thể trong thị trường crypto là các sàn cung cấp dịch vụ margin trading/futures) thanh lý trong trường hợp thị trường biến động bất lợi cho khoản vay.