Compound Interest là lãi kép liên quan đến việc tích lũy tiền lãi không chỉ trên số tiền ban đầu (tiền gốc) mà còn trên tiền lãi tích lũy từ các kỳ trước, cho phép thu nhập lớn hơn trên tiền gốc.

 

Nó có thể được gộp ở các khung thời gian khác nhau như hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm. Công thức tính lãi kép là A = P(1 + r/n)^nt. Trong đó:

 

  • A là số tiền cuối cùng
  • P là tiền gốc ban đầu
  • r là lãi suất hàng năm
  • n là số lần tiền lãi được gộp trong một khoảng thời gian cụ thể
  • t là thời gian.

 

Khái niệm này có giá trị trong việc tiết kiệm và đầu tư.  Ví dụ: với lãi suất hàng năm là 4%, 10.000$ gộp trong 5 năm sẽ trở thành 12.166,53$, nhiều hơn 166,53 đô la so với phần tính lãi suất không gộp.

 

Vay 10.000 đô la với lãi suất 5% hàng năm mà không tính lãi kép thì bạn sẽ phải trả 500$ tiền lãi trong một năm. Tuy nhiên, với các khoản thanh toán lãi kép hàng tháng, bạn sẽ phải trả $511,62 trong một năm.

 

Lãi kép có thể là một công cụ làm giàu hiệu quả, vì tiền lãi kiếm được từ tiền lãi trước đó có thể tăng theo cấp số nhân. Ngược lại, trong nợ, lãi kép có thể dẫn đến mức tăng chi phí đáng kể nếu không được hoàn trả kịp thời.