Confirmation Time (Thời gian xác nhận trong blockchain) đề cập đến khoảng thời gian từ khi gửi giao dịch đến mạng và xác nhận giao dịch đó trong một block. Đó là thời gian người dùng đợi giao dịch của họ được xác nhận bởi node khai thác. Khoảng thời gian này có thể được rút ngắn bằng cách cung cấp phí giao dịch cao hơn, khuyến khích những người khai thác ưu tiên giao dịch.

 

Thời gian xác nhận đo tốc độ trung bình của mạng blockchain. Sẽ thực tế hơn khi đánh giá hiệu quả bằng cách lấy trung bình thời gian xác nhận dựa trên trạng thái của mạng và các block gần đây. Sau khi một miner đưa giao dịch vào một block, nó cần xác thực từ các nodes mạng khác. Mỗi block mới ra sau nó đại diện cho một xác nhận bổ sung.

 

Do những lo ngại về bảo mật, nên chờ đợi nhiều lần xác nhận, đặc biệt là đối với những người nhận như thương nhân, là điều nên làm Các xác nhận cần thiết sẽ khác nhau và phụ thuộc vào sức mạnh tính toán của mạng blockchain (hash rate). Chẳng hạn, người dùng Bitcoin thường coi 6 xác nhận là an toàn, trong khi các chain yếu hơn lại yêu cầu nhiều hơn.