Một Crypto Protocol (Giao thức crypto) là một khuôn khổ các quy tắc quản lý hành vi trong một mạng phi tập trung sử dụng mật mã để bảo mật. 

 

Chúng là mã nguồn mở và minh bạch, đảm bảo không có thực thể đơn lẻ nào kiểm soát mạng. Validator là những người tham gia xác thực các giao dịch và duy trì sự đồng thuận.

 

Giống như các giao thức internet cho phép các trang web hoạt động, các giao thức tiền điện tử sử dụng mật mã cho các giao dịch an toàn, không có trung gian.

Chẳng hạn, Bitcoin sử dụng một giao thức cho phép giao dịch tiền trực tiếp mà không cần ngân hàng.

 

Thuật toán đồng thuận PoW của Bitcoin xác thực các giao dịch thông qua các câu đố phức tạp, thưởng cho những người tham gia các Bitcoin mới.

Các giao thức tiền điện tử rất quan trọng trong DeFi space, nó góp phần thiết lập các hệ thống tài chính phi tập trung cạnh tranh với tài chính truyền thống.