Custody (Lưu ký) trong mảng tài chính đề cập đến việc nắm giữ tài sản thay mặt khách hàng, giảm thiểu rủi ro bảo mật. Người giám sát (Custodians) khác với ngân hàng vì họ không thể sử dụng tài sản được nắm giữ để thu lợi riêng. Đối với những rắc rối mà họ có thể gặp phải, bên cung cấp dịch vụ thường sẽ áp dụng một khoản phí để bảo vệ tài sản. Khoản này cũng có thể bao gồm việc bán tài sản theo lệnh của khách hàng.

 

Trong crypto, các giải pháp lưu ký liên quan đến các bên thứ ba nắm giữ private key của người dùng. Mặc dù người dùng sở hữu crypto một cách hợp pháp, nhưng họ thiếu quyền sở hữu ở cấp độ giao thức. Hầu hết các sàn giao dịch sử dụng phương pháp lưu ký để nâng cao trải nghiệm người dùng.

 

Các giải pháp lưu ký có thể an toàn hơn cho người dùng mới nhưng lại khiến họ gặp counterparty risk (rủi ro đối tác). Custodians bị xâm phạm có thể dẫn đến mất tiền. Các Custodians sẽ chú trọng trong việc giới thiệu các công cụ giao dịch và quản lý tài sản cho khách hàng, một số còn cung cấp bảo hiểm chống mất mát.

 

Đối với người dùng bình thường, số tiền đáng kể nên được lưu trữ ở ví lạnh khi không được sử dụng thường xuyên.