DApp, hay ứng dụng phi tập trung, là một loại ứng dụng chạy trên mạng blockchain và không được kiểm soát bởi bất kỳ tổ chức  nào. 

 

Những ứng dụng này tận dụng công nghệ blockchain để tạo ra các giao dịch hoặc thực hiện các hợp đồng thông minh mà không cần bất kỳ bên trung gian nào. Điều này cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát tối đa và minh bạch.

 

Các DApp khác nhau có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm các ứng dụng tài chính, trò chơi, dịch vụ truyền thông và nhiều hơn nữa. Nổi bật trong số này là các dự án DeFi (Tài chính Phi tập trung) và NFTs (Non-fungible tokens - Token không thể thay thế).