Decentralized, hay phi tập trung, là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một hệ thống trong đó không có một điểm trung tâm duy nhất kiểm soát mọi thứ. Thay vào đó, quyền lực và chức năng được phân phối rộng rãi giữa tất cả thành viên trong hệ thống.

 

Trong ngữ cảnh của blockchain và cryptocurrency, decentralized thường được sử dụng để mô tả các mạng lưới mà không có một tổ chức hoặc cơ quan trung ương nào quản lý. Thay vào đó, tất cả các giao dịch được xác nhận và ghi lại bởi cộng đồng người dùng mà không cần thông qua một bên trung gian nào.

 

Các ứng dụng phi tập trung (dapps), tổ chức tự quản phi tập trung (DAOs), và tài chính phi tập trung (DeFi) đều là những ví dụ về cách decentralized được áp dụng trong thế giới blockchain và crypto.