Decentralized Finance (DeFi), hay Tài chính phi tập trung, là một hệ thống tài chính dựa trên công nghệ blockchain, cho phép mọi người thực hiện các giao dịch tài chính mà không cần thông qua các tổ chức tài chính trung tâm như ngân hàng.

 

Các ứng dụng DeFi cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bao gồm vay và cho vay, giao dịch tự động, tiền ảo, và nhiều hơn nữa. Các ứng dụng này hoạt động trên các mạng lưới blockchain như Ethereum, và sử dụng hợp đồng thông minh để tự động thực hiện các giao dịch mà không cần sự giám sát hoặc can thiệp của bên thứ ba.

 

DeFi nhằm mục đích tạo ra một hệ thống tài chính toàn cầu mở và có thể truy cập, trong đó mọi người có thể sở hữu và kiểm soát tài sản của mình mà không cần phải tin tưởng vào bất kỳ tổ chức tập trung nào.

Cách mà CeFi và DeFi hoạt động