Decentralized Storage (lưu trữ phi tập trung) đề cập đến khái niệm lưu trữ tệp trực tuyến bằng cách chia chúng thành các đoạn được mã hóa và ủy quyền các đoạn này cho nhiều nhiều người tham gia mạng phân tán. Một số ưu điểm đáng chú ý của lưu trữ phi tập trung bao gồm:

 

  • Việc phân phối nhiều bản sao dự phòng của các đoạn tệp dẫn đến tăng cường tính bảo mật và quyền riêng tư: ngay cả khi một số node trên mạng bị xâm phạm, các tệp vẫn có thể được truy xuất từ các node còn lại;
  • Tăng khả năng chống kiểm duyệt do không có một tổ chức duy nhất nào chịu trách nhiệm về mạng;
  • Tăng thời gian hoạt động do tải xuống dữ liệu có sẵn từ nhiều node mạng, hầu hết đều trực tuyến tại bất kỳ thời điểm nào.

 

Khái niệm lưu trữ phi tập trung đã được tiên phong vào năm 2013-2015 bởi các dự án như IPFS (InterPlanetary File System), Storj và Siacoin. Ý tưởng chính đằng sau khái niệm này là tận dụng những lợi thế liên quan đến mạng phi tập trung để cải thiện quyền riêng tư, bảo mật, khả năng chống kiểm duyệt, chi phí và tính khả dụng của hệ thống lưu trữ tệp.

 

Cần lưu ý rằng lưu trữ phi tập trung khác với lưu trữ đám mây (clostorage), tức là lưu trữ các tệud p từ xa trên các máy chủ do một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất như Google Drive hoặc Amazon Drive điều hành.

 

Kho dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây được tập trung hóa, nghĩa là chúng cũng hoạt động như một điểm lỗi duy nhất: chúng có thể ngừng hoạt động hoặc bị tin tặc tấn công, dẫn đến độ sẵn sàng thấp hơn hoặc thậm chí mất dữ liệu được lưu trữ.. Ngoài ra, chúng được duy trì bởi các tổ chức tư nhân có xu hướng lọc dữ liệu và hạn chế quyền truy cập vào từng khách hàng.