Delist trong lĩnh vực crypto nghĩa là quyết định loại bỏ một loại token hoặc coin khỏi sàn giao dịch. Việc này có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau như không đạt được yêu cầu về volume giao dịch, không tuân thủ quy định, hoặc nếu có sự nghi ngờ về hành vi gian lận. Khi một token bị delist trên sàn giao dịch X, người dùng không thể tiếp tục giao dịch token đó trên sàn giao dịch X nữa.