Derivatives (phái sinh) đề cập đến một loại hợp đồng tài chính có giá trị phụ thuộc vào tài sản cơ bản, nhóm tài sản hoặc theo một tiêu chuẩn nào đó. Một công cụ phái sinh được thiết lập giữa hai hoặc nhiều bên có thể giao dịch trên sàn giao dịch hoặc phi tập trung (OTC).

 

Các hợp đồng này có thể được sử dụng để giao dịch bất kỳ số lượng tài sản nào và chịu rủi ro riêng. Giá của các công cụ phái sinh xuất phát từ sự biến động của tài sản cơ bản. Những hợp đồng này thường được sử dụng để tiếp cận một số thị trường nhất định và có thể được giao dịch để phòng ngừa rủi ro. 

 

Các công cụ phái sinh có thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro (phòng ngừa rủi ro) hoặc chấp nhận rủi ro với kỳ vọng phần thưởng tương xứng (đầu cơ). Các công cụ phái sinh có thể chuyển rủi ro (và phần thưởng đi kèm) từ người không thích rủi ro sang người tìm kiếm rủi ro.

 

Perpetual (hợp đồng vĩnh viễn) là một loại hợp đồng phái sinh cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của một tài sản mà không có ngày hết hạn. Không giống như các hợp đồng tương lai truyền thống có thời hạn sử dụng cố định, hợp đồng tương lai vĩnh viễn có thể được giữ vô thời hạn.

 

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là một công cụ tài chính ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong thế giới giao dịch tiền điện tử để đầu cơ vào các loại tiền điện tử như BitcoinEthereum, nhưng cũng có thể được áp dụng cho các tài sản khác như hàng hóa và chỉ số. Chúng phổ biến vì chúng cho phép mức độ đòn bẩy cao hơn và có thể có tính thanh khoản cao hơn thị trường tiền điện tử giao ngay.

 

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là một trong những công cụ phổ biến và có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường tiền điện tử, với hơn 100 tỷ USD được giao dịch hàng ngày tính đến cuối năm 2022. Chúng cung cấp cho các nhà giao dịch một số lợi thế, chẳng hạn như đòn bẩy, phòng ngừa rủi ro và cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Tuy nhiên, chúng cũng liên quan đến một số rủi ro và thách thức, chẳng hạn như sử dụng đòn bẩy quá mức, thanh lý và biến động.