Diamond Hands là một thuật ngữ trong cộng đồng crypto và chứng khoán, ám chỉ những người đầu tư giữ vững lập trường của mình, không bán cổ phiếu hoặc crypto của họ dù giá có giảm mạnh. 

 

Thuật ngữ này xuất phát từ ý tưởng rằng đôi tay của họ làm từ kim cương, vốn rất cứng và không dễ dàng bị vỡ, ngụ ý rằng họ sẽ giữ chặt lấy tài sản của mình và không bị dao động bởi biến động giá thị trường.