Difficulty Bomb (Bom độ khó) đề cập đến sự gia tăng dần dần trong độ khó khai thác Ethereum, là một phần của quá trình chuyển đổi sang hệ thống PoS (Proof of Stake). 

 

Khi khai thác, người dùng đoán lời giải cho một câu đố mà giao thức đặt ra. Câu đố được thiết kế sao cho mất một khoảng thời gian cố định cho người khai thác để giải nó (10-20 giây trong Ethereum). Tuy nhiên, càng nhiều người dùng đoán, họ sẽ tìm ra lời giải nhanh hơn. Để khắc phục điều này, giao thức tăng độ khó của câu đố khi công suất băm được tăng.

 

Difficulty Bomb trong Ethereum, còn được gọi là "Ice Age", là một cơ chế độc đáo được thiết kế để làm tăng độ khó của việc mining theo thời gian, làm chậm thời gian tạo block và giảm thưởng cho miners. Mục đích của cơ chế này là thúc đẩy sự chuyển đổi từ hệ thống Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS), một phương pháp an toàn và tiết kiệm năng lượng hơn. 

 

Bằng cách làm tăng độ khó, Difficulty Bomb giống như một "kỷ băng hà" đối với mining, làm chậm sự tăng trưởng của mạng và khuyến khích cộng đồng hướng đến sự đổi mới và phát triển bền vững trong công nghệ blockchain của Ethereum.