Divergence trong ngữ cảnh của phân tích kỹ thuật (technical analysis) trong thị trường tài chính hoặc crypto thường đề cập đến sự không khớp nhau giữa hướng của giá cả và hướng của một chỉ số hoặc công cụ phân tích kỹ thuật nào đó.

 

Ví dụ, giả sử giá của một đồng tiền điện tử nhất định đang tăng lên, nhưng chỉ số RSI (Relative Strength Index - Chỉ số Sức mạnh Tương đối) lại giảm. Đây được coi là một "divergence" và có thể là một dấu hiệu rằng xu hướng giá hiện tại sắp thay đổi. 

 

Trên thực tế, việc xác định divergence có thể giúp nhận biết các dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng sớm hơn, giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch một cách hiệu quả hơn.