Diversification trong tài chính và đầu tư là chiến lược phân chia tài sản đầu tư vào nhiều loại hình đầu tư khác nhau để giảm rủi ro. Mục đích của việc đa dạng hóa là để giảm thiểu rủi ro liên quan đến một khoản đầu tư duy nhất.

 

Ví dụ, nếu bạn chỉ đầu tư tất cả tiền của mình vào một loại tiền điện tử duy nhất và giá của nó sụt giảm đáng kể, thì bạn có thể mất một lượng tiền lớn. Nhưng nếu bạn đã phân tán đầu tư của mình vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau, thì việc một loại tiền điện tử giảm giá có thể được cân đối bởi việc các loại tiền điện tử khác tăng giá.

 

Tóm lại, diversification giúp giảm rủi ro bằng cách cung cấp một loạt các khoản đầu tư có hướng biến động khác nhau.