DYOR là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Do Your Own Research", trong tiếng Việt có thể dịch là "Tự nghiên cứu đi bạn". Trong lĩnh vực cryptocurrency, việc "DYOR" thường đề cập đến việc người đầu tư nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng và thấu đáo về bất kỳ dự án tiền điện tử nào trước khi quyết định đầu tư vào nó.

 

Nói cách khác, "DYOR" là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tự đánh giá và nắm rõ các thông tin liên quan đến dự án, bao gồm kế hoạch phát triển, đội ngũ lãnh đạo, tiềm năng tài chính, và những rủi ro có thể gặp phải. Bằng cách "DYOR", nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định đầu tư thông minh hơn và giảm thiểu rủi ro.