Double Spending (chi tiêu kép) về cơ bản là rủi ro các khoản tiền giống nhau được gửi đến đồng thời cho hai người nhận. Thông tin giao dịch trong blockchain có thể được thay đổi nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể. Các điều kiện cho phép các block được sửa đổi đi vào blockchain; nếu điều này xảy ra, người thực hiện thay đổi có thể lấy lại số tiền đã sử dụng.

 

Double Spending xảy ra khi mạng lưới blockchain bị xáo trộn, có thể khiến tiền điện tử bị đánh cắp. Người chịu trách nhiệm sau đó sẽ gửi một bản sao của giao dịch khiến giao dịch trông giống như thật, hoặc thậm chí xóa hoàn toàn giao dịch để làm cho giao dịch trông như chưa từng xảy ra.

 

Đối với tiền tệ kỹ thuật số, việc đảm bảo rằng một đơn vị cụ thể không thể bị sao chép là cực kỳ quan trọng. Điều này là do thông tin kỹ thuật số có thể được sao chép tương đối dễ dàng bởi các cá nhân chuyên về công nghệ quen thuộc với mạng lưới blockchain, và các lệnh tính toán cần thiết để giả mạo chúng.

 

Nếu không có các biện pháp đối phó thích hợp để giải quyết vấn đề như vậy, thì toàn bộ giao dịch về cơ bản sẽ bị mất ổn định và suy yếu. Người dùng không có cách nào để xác minh xem số tiền họ nhận được có đang được chi tiêu ở nơi khác hay không.

 

Hãy cùng xem xét ba cách phổ biến mà những kẻ lừa đảo thực hiện một chi tiêu kép: 

 

  • Tấn công 51% (51% Attacks): Cuộc tấn công xảy ra khi một cá nhân hoặc tổ chức duy nhất kiểm soát phần lớn tỷ lệ hash, gây ra gián đoạn mạng lưới tiềm năng. Khi điều này xảy ra, kẻ tấn công có đủ sức mạnh khai thác để bỏ qua hoặc thay đổi trình tự mà các giao dịch được thực hiện một cách có chủ đích. Bitcoin Gold, một loại tiền điện tử được coi là một fork của Bitcoin, là nạn nhân của các cuộc tấn công như vậy vào năm 2018 và 2020.
  • Tấn công chạy đua (Race Attack): Đây là việc gửi đồng thời hai giao dịch đối lập với các khoản tiền tương tự; tuy nhiên, chỉ có một giao dịch được xác nhận. Ý tưởng chính là vô hiệu hóa các khoản thanh toán khác bằng cách chỉ xác thực giao dịch đó có lợi cho kẻ tấn công, tức là tiền được gửi đến một địa chỉ mà chúng có thể kiểm soát.
  • Tấn công Finney (Finney Attacks): Một cuộc tấn công Finney liên quan đến việc kẻ tấn công khai thác trước một giao dịch duy nhất thành một block; tuy nhiên, nó không được phát rộng ngay lập tức cho toàn bộ mạng lưới. Trong kiểu tấn công chi tiêu kép này, kẻ tấn công sử dụng các coin giống nhau trong một giao dịch khác và sau đó mở rộng block đã khai thác trước đó, do đó làm mất hiệu lực thanh toán.