DD (Due Diligence) có thể hiểu là "Xác minh năng lực". Trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, DD đề cập đến quá trình nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng trước khi thực hiện một giao dịch đầu tư hay mua một công ty.

 

Khi thực hiện DD, nhà đầu tư hoặc nhà phân tích tài chính sẽ tìm hiểu về mặt pháp lý, tài chính, hoạt động kinh doanh và tiềm năng của một dự án hoặc công ty. Trong lĩnh vực cryptocurrency, DD có thể bao gồm việc xem xét whitepaper của dự án, nghiên cứu về đội ngũ lãnh đạo, hiểu rõ về công nghệ đằng sau dự án, và thậm chí kiểm tra cộng đồng hỗ trợ dự án.