DUMP trong ngữ cảnh cryptocurrency và thị trường tài chính nói chung đề cập đến việc bán một lượng lớn tài sản (như token hay cổ phiếu) trong một khoảng thời gian ngắn. Việc này thường dẫn đến giảm giá đáng kể của tài sản đó, vì cung cấp tăng lên mà cầu không thể theo kịp. Mục đích của việc "dump" có thể là để thu lời nhanh chóng hoặc để gây ảnh hưởng đến giá cả thị trường.