Dynamic NFT (dNFT) đề cập đến một loại Non-fungible token (NFT) có thể thay đổi hoặc phát triển một số đặc điểm kế thừa của nó theo thời gian. Mỗi NFT mô tả một số đặc điểm và thông tin này được gọi là siêu dữ liệu (metadata).

 

Siêu dữ liệu liên quan đến tên, mô tả và thậm chí cả các đặc điểm NFT cụ thể. Hợp đồng thông minh, được kích hoạt bởi dữ liệu từ các oracle và các sự kiện trong và ngoài chuỗi khác, gây ra những thay đổi xảy ra trong Dynamic NFT.

 

Ví dụ: Dynamic NFT có thể thay đổi theo dữ liệu thời tiết hoặc thị trường hoặc nó có thể đại diện cho một nhân vật trong trò chơi nhận được các khả năng hoặc vật phẩm mới khi người chơi tiến bộ. Dynamic NFT đã mở ra những khả năng mới cho người sáng tạo để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số tương tác và hấp dẫn hơn và họ đã thu hút được sự chú ý đáng kể trên thị trường NFT trong những năm gần đây.

 

Khác biệt giữa Static NFT và Dynamic NFT:

 

Static NFT

 

 • Không thể di chuyển ngoài chuỗi
 • Không có phản ứng với các sự kiện trong thế giới thực
 • Một phương tiện tuyệt vời cho các giao dịch khác nhau

 

Dynamic NFT

 

 • Tương tác với môi trường ngoài chuỗi
 • Di chuyển cross-chain
 • Phản ứng linh hoạt với các sự kiện trong thế giới thực
 • Giá trị giao dịch thay đổi theo thời gian

 

Dynamic NFT hoạt động như thế nào?

 

Chức năng của Dynamic NFT dựa trên các hợp đồng thông minh, là các chương trình tự thực hiện chạy trên mạng blockchain. Các hợp đồng thông minh này có thể được lập trình để tự động thực hiện một số hành động nhất định, được kích hoạt bởi các sự kiện hoặc điều kiện cụ thể.

 

Ví dụ: Dynamic NFT đại diện cho một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số có thể được lập trình để thay đổi diện mạo của nó mỗi khi có người mới xem hoặc để hiển thị các hoạt ảnh khác nhau tùy thuộc vào thời gian trong ngày. Hợp đồng thông minh được liên kết với NFT sẽ chứa các quy tắc về cách NFT sẽ thay đổi và sẽ tự động thực thi các quy tắc đó dựa trên các điều kiện được xác định trước.

 

Để tương tác với Dynamic NFT, người dùng thường cần sử dụng ví hoặc giao diện tương thích hỗ trợ hợp đồng thông minh cụ thể của NFT. Điều này có thể liên quan đến việc gửi các giao dịch trên blockchain, chẳng hạn như trả phí để kích hoạt một hành động cụ thể hoặc tạo ra một phiên bản mới của NFT.

 

PrimaFelicitas là một trong những Công ty phát triển thị trường NFT hàng đầu cung cấp các giải pháp NFT 360 độ được tùy chỉnh hoàn toàn, bao gồm các tính năng như tạo NFT, tích hợp ví,  giải pháp lưu trữ NFT và đặt giá thầu.

 

Ứng dụng của Dynamic NFT

 

 • Danh tính - Dynamic NFT chắc chắn có thể đóng vai trò là danh tính kỹ thuật số duy nhất. Tính linh hoạt và khả năng lập trình của NFT khiến chúng rất phù hợp để sử dụng làm nhận dạng kỹ thuật số.
 • Trò chơi - Dynamic NFT có rất nhiều tiềm năng trong trò chơi, đặc biệt đối với các trò chơi liên quan đến thế giới hoặc nền kinh tế ảo liên tục và đang phát triển.
 • Bất động sản ảo - Bất động sản ảo trong Dynamic NFT đề cập đến các thuộc tính kỹ thuật số tồn tại trong hệ sinh thái NFT cho phép trải nghiệm năng động và tương tác. Những NFT này có thể đại diện cho mọi thứ từ vùng đất ảo đến các tòa nhà và thậm chí toàn bộ thế giới ảo.
 • Nghệ thuật - Nghệ thuật trong Dynamic NFT đề cập đến nghệ thuật kỹ thuật số tồn tại trong hệ sinh thái NFT cho phép trải nghiệm năng động và tương tác. Những NFT này có thể đại diện cho bất kỳ thứ gì từ hình ảnh tĩnh đến video hoặc thậm chí là trải nghiệm thực tế ảo hoàn toàn sống động.