EIP-1559 là đề xuất cải tiến Ethereum giới thiệu khái niệm Base Fee. Đề xuất được bắt đầu vào năm 2019 bởi Vitalik Buterin, một trong những người sáng lập Ethereum. Mục đích của ông là giảm chi phí cho mỗi giao dịch.

 

Mục tiêu của EIP-1559 là cải thiện lưu lượng truy cập trên mạng bằng cách Base Fee cho các giao dịch và tăng kích thước khối chứa các giao dịch này. Việc tăng kích thước khối cho phép thêm nhiều giao dịch hơn, dẫn đến ít cạnh tranh tài chính hơn giữa những người dùng.

 

Với Base Fee cho các giao dịch được áp dụng, phương pháp đặt giá thầu đầu tiên (bidding first) tồn tại trước London Fork đã bị xóa. Base Fee là số tiền mà bất kỳ giao dịch nào được miner thêm vào khối tiếp theo.

 

Base Fee này sẽ thay đổi 12,5% theo thời gian dựa trên công suất của khối. Nếu một khối đầy hơn 50%, nó sẽ tăng 12,5% và nếu một khối trống, nó sẽ giảm 12,5%. Ở mức 50% công suất, sẽ không có thay đổi nào được thực hiện.

 

Để loại bỏ động cơ khuyến khích miner đưa các giao dịch spam vào một khối, điều này sau đó sẽ làm tăng Base Fee, EIP cũng thực hiện cơ chế burn. Việc burn ETH liên quan đến việc gửi ETH đó đến một ví mà không ai có thể truy cập và xóa nó khỏi nguồn cung ETH có thể sử dụng được.

 

Hiện nay, đã có blockchain Layer 1 áp dụng cơ chế EIP-1559 là Ethereum, Avalanche. Bên cạnh đó, MetaMask (ví Web3 phổ biến nhất hiện nay) cũng đã triển khai một số thay đổi liên quan đến EIP 1559.