Exchange trong lĩnh vực cryptocurrency thường được dùng để chỉ sàn giao dịch tiền điện tử. Đây là nơi mà người dùng có thể mua, bán hoặc trao đổi các loại token và coin khác nhau. 

 

Có hai loại chính của sàn giao dịch cryptocurrency:

 

1. Sàn giao dịch trung tâm (centralized exchanges - CEXs): Đây là những sàn giao dịch được điều hành và quản lý bởi một tổ chức tập trung. CEXs thường cung cấp một giao diện thân thiện với người dùng và hỗ trợ nhiều loại coin và token. Ví dụ về CEXs bao gồm Binance, Coinbase và Kraken.

 

2. Sàn giao dịch phi tập trung (decentralized exchanges - DEXs): Đây là những sàn giao dịch hoạt động trên blockchain và cho phép người dùng giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần một bên trung gian. DEXs thường tập trung vào việc duy trì sự minh bạch và quyền sở hữu cá nhân. Ví dụ về DEXs bao gồm Uniswap, Sushiswap và PancakeSwap.