Fakeout, trong phân tích kỹ thuật (TA), chỉ trạng thái mà một trader vào vị trí kỳ vọng vào một sự biến động giá cả nhưng cuối cùng lại không xảy ra. Thậm chí, thường fakeout được dùng để chỉ tình huống giá đi ngược hướng với ý tưởng giao dịch hoặc tín hiệu.

 

Fakeout cũng có thể chỉ đến "fake breakout", hay "đột phá giả", khi giá vượt qua một cấu trúc giá kỹ thuật, chỉ để đảo chiều ngắn hạn sau đó.

 

Fakeout có thể dẫn đến mất mát đáng kể. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể xác định một mẫu phù hợp hoàn hảo với chiến lược của họ và dường như đang diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên, giá có thể đảo ngược rất nhanh do các yếu tố bên ngoài, và giao dịch có thể nhanh chóng chuyển thành một khoản lỗ nặng nề. Do đó, nhiều trader sẽ lên kế hoạch cho chiến lược thoát và đặt lệnh dừng lỗ trước khi bắt đầu giao dịch.

 

Để giảm thiểu rủi ro của fakeout, nhiều trader sẽ hạn chế số vốn mà họ đặt cược trong một giao dịch. Theo nguyên tắc chung, nhiều người không chấp nhận rủi ro nhiều hơn 1% số vốn giao dịch của họ trong một giao dịch. 

 

Một chiến lược khác giúp giảm thiểu tác động tiềm năng của fakeout là dựa vào nhiều chỉ số kỹ thuật để tham gia vào một giao dịch. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể đặt các yêu cầu rất nghiêm ngặt cho tín hiệu giao dịch trong chiến lược của họ.