Fear & Greed Index (Chỉ số sợ hãi và tham lam) trong tiền điện tử là một chỉ số được thiết kế để đánh giá tâm lý thị trường tiền điện tử tại bất kỳ thời điểm nào.

 

Chỉ số này tạo ra một số duy nhất, từ 1 đến 100, trong đó 1 cho biết thị trường tiền điện tử đang ở trạng thái cực kỳ sợ hãi (có nghĩa là mọi người đang bán), trong khi ngược lại thì 100 cho thấy thị trường đang trải qua mức độ tham lam cực độ (có nghĩa là mọi người đang mua).

 

Nguyên tắc chung là khi giá trị chỉ số ở mức 1, điều này thường tương quan với cơ hội mua. Điều này là do số 1 biểu thị “nỗi sợ hãi tột độ” trên thị trường, nghĩa là mọi người ngại mua vào thời điểm này và giá có thể giảm xuống do mọi người tránh xa hoặc bán ra vì lo ngại tiền điện tử sẽ mất giá trị. 

 

Mặt khác, nếu chỉ số hiển thị 100 thì đó sẽ được coi là “sự tham lam cực độ” và thường được hiểu là tín hiệu bán. Hãy coi điều này như một làn sóng người cố gắng tham gia vào một thị trường bằng bất cứ giá nào, vì họ muốn đạt được mức tăng nhanh như các nhà đầu tư đã thấy với memecoin vào năm 2021. 

 

Có thể hiểu một cách đơn giản hơn là khi giá trị chỉ số sợ hãi và tham lam thấp, điều này có thể báo hiệu rằng giá tiền điện tử sẽ tăng và khi giá trị chỉ số cao, điều này có thể cho thấy giá tiền điện tử sẽ sớm giảm xuống. 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số sợ hãi và tham lam bao gồm:

 

  • Biến động: Chỉ số này so sánh mức độ biến động và mức giảm tối đa (mức giảm là sự suy giảm về giá trị) với mức biến động và mức giảm trung bình trong 30 ngày và 90 ngày. Biến động cao hơn được coi là đáng sợ và làm tăng sản lượng cuối cùng. Biến động chiếm 25% giá trị chỉ số.
  • Động lượng/khối lượng: Chỉ số đo lường động lượng và khối lượng hiện tại của thị trường Bitcoin. Một lần nữa, so với mức trung bình 30 ngày và 90 ngày. Động lượng/khối lượng chiếm 25% giá trị chỉ số.
  • Phương tiện truyền thông xã hội: Chỉ số này thu thập các đề cập và hashtag cho Bitcoin và so sánh chúng với mức trung bình lịch sử. Phương tiện truyền thông xã hội chiếm 15% giá trị chỉ số.
  • Khảo sát: Chỉ số này tiến hành các cuộc khảo sát lớn trên toàn thị trường hàng tuần. Thông thường, mỗi cuộc khảo sát có 2.000-3.000 người tham gia. Kết quả khảo sát nhiệt tình hơn khiến chỉ số tăng cao hơn, cho thấy lòng tham của thị trường đang chiếm ưu thế. Các cuộc khảo sát chiếm 15% giá trị chỉ số.
  • Bitcoin Dominance: Chỉ số được đo lường bằng cách lấy vốn hóa thị trường Bitcoin chia cho tổng vốn hoá của thị trường Crypto. Bitcoin Dominance càng thấp thì thị trường càng trở nên tham lam và ngược lại. Bitcoin Dominance đại diện cho 10% giá trị chỉ số.