Fiat (Tiền pháp định) là loại tiền không có giá trị nội tại nào vì nó không được hỗ trợ bởi hàng hoá vật chất( thường là vàng) và thường được làm bằng vật liệu có giá trị thấp như giấy.

 

Loại tiền chúng ta thường sử dụng hằng ngày chính là Fiat. Tiền Fiat được người dùng chấp nhận rộng rãi như một loại hình trao đổi đơn thuần do niềm tin tập thể về giá trị của nó, và được bảo trợ bởi quy định của chính phủ.

Đồng Đô-la Mỹ là một trong những đồng tiền fiat dễ nhận biết nhất