Finality là sự đảm bảo hoặc bảo đảm rằng các giao dịch crypto không thể được thay đổi, đảo ngược hoặc hủy sau khi chúng được hoàn thành. Mức độ trễ của một blockchain sẽ cuối cùng ảnh hưởng đến tỷ lệ finality của chuỗi.

 

Vậy, finality được sử dụng để đo lượng thời gian mà người ta phải chờ đợi để có một sự đảm bảo hợp lý rằng các giao dịch crypto thực hiện trên blockchain sẽ không bị đảo ngược hoặc thay đổi. Nói cách khác, chúng sẽ không bị mất.

 

Finality là một tính năng quan trọng đối với các doanh nghiệp chấp nhận cryptocurrencies vì việc chờ đợi mãi mãi trên một mạng lưới blockchain có thể có tác động tiêu cực lớn đối với các doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp chấp nhận crypto làm phương tiện thanh toán. Khi tạo ra một hệ thống thanh toán, để hiệu quả, việc có độ trễ thấp là rất quan trọng.

 

Minh họa cho điều này, nếu bạn phải chờ đợi 10 phút mỗi khi bạn muốn mua bất cứ thứ gì, việc đi mua sắm sẽ nhanh chóng trở nên rất bất tiện. 

 

Vì vậy, khi nói đến công nghệ blockchain, các giao dịch được gọi là không thể thay đổi do tính chất finality của nó. Tuy nhiên, hầu hết các giao thức blockchain chỉ cho thấy một finality giao dịch có khả năng — có nghĩa là các giao dịch không tự động hoặc ngay lập tức cuối cùng nhưng trở nên "càng ngày càng cuối cùng" theo thời gian (khi có thêm nhiều block được xác nhận).

 

Do đó, thời gian mà một mạng lưới blockchain mất để xác nhận một giao dịch (độ trễ) xác định tính chất của tỷ lệ finality của chuỗi.