First-mover, hay người đi đầu, là một thuật ngữ trong kinh doanh và tiếp thị, chỉ người hoặc doanh nghiệp đầu tiên đưa ra một sản phẩm, dịch vụ, hoặc công nghệ mới. Có lợi thế đi đầu cho phép một doanh nghiệp xây dựng thị phần, nhận dạng thương hiệu và tạo ra trung thành của khách hàng trước khi các đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Trong lĩnh vực crypto, Bitcoin là một ví dụ về first-mover, vì nó là loại cryptocurrency đầu tiên và lớn nhất.